Tove Frisch

Författare: Tove Frisch

Titel: På fri fot mellan Nordkap och Gibraltar

Förlag: Recito 

Utgivningsår: 2008

ISBN: 978-91-86035-90-7

Pris: 212 kr 

Beställning: tove@tovefrisch.com 

 

 Författare: Tove Frisch

Titel: Fågel, fisk eller förundran? En studie av förhållningssätt i existentiella frågor baserad på uppsatser skrivna på ett mångkulturellt vuxengymnasium

Förlag: HLS förlag

Utgivningsår: 2006

ISBN  13: 978-91-7656-611-4

Pris: 129 kr

Beställning: tove@tovefrisch.com